Кария ТВ:
Адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ 34
Телефон: 05743/50 44, Техници: 0888/492546
E-mail: kariatv@abv.bg


Данни на фирмата:
Адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ 34
Булстат: BG124539007
МОЛ: Светлозар Ангелов Данев


Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Телефон: 02/9708810
Факс: 02/9733769
E-mail: office@cem.bg
Web: www.cem.bg