1. Проверете буксата на Вашия телевизионен приемник, дали не е разместена или извадена.
  2. Ако Вашият телевизионен приемник не работи, проверете, дали не е изключен от захранването.
  3. Ако проблемът е в липса на някои канали, опитайте да пренастроите автоматично Вашия телевизионен приемник.
  4. Ако не можете да преминете на друг канал, проверете, дали не са изтощени батериите на дистанционното управление на Вашия телевизионен приемник или е дефектирало, като подмените батериите с нови.