1. Рестартирайте Вашия кабелен модем, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново.
  2. Рестартирайте Вашия компютър.
  3. Проверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма.
  4. Ако ползвате рутер, рестартирайте и него, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути , както и кабелния модем и ги включите отново в последователност, първо кабелния модем, а след това и рутера.